0320 331373
zwanger

Erkenning & gezag

Erkenning
Binnen een huwelijk wordt de echtgenoot automatisch beschouwd als de wettelijke vader van een kind. Als je niet getrouwd bent, is het belangrijk je kind te laten erkennen, zodat hij of zij een ‘wettelijke’ vader krijgt. Degene die het kind erkent hoeft niet altijd de biologische vader te zijn. Hij gaat door de erkenning familierechtelijke betrekkingen aan. Dat wil zeggen dat hij onder andere een onderhoudsplicht krijgt en een erfrechtelijke band.

Dit kun je doen door samen naar de gemeente te gaan, vergeet hierbij je legitimatie niet. Het wordt aangeraden dit al tijdens de zwangerschap te regelen (voor 24 weken). Als dit geregeld is kan de vader na de geboorte de baby aan gaan geven. Je maakt voor erkenning een afspraak via telefoonnummer 14 0320, keuze 3.

Ouderlijk gezag
De vader van een kind dat binnen een huwelijk is geboren, krijgt ook automatisch het ouderlijk gezag. Dit betekent dat de vader de wettelijke vertegenwoordiger van het kind is. Hij mag rechtshandelingen verrichten namens het kind, bijvoorbeeld het zetten van een handtekening. De vader van een kind dat binnen een geregistreerd partnerschap is geboren, krijgt automatisch het gezag op voorwaarde dat het kind door deze vader erkend is.

Als de ouders niet getrouwd zijn of geen geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, krijgt de vader niet automatisch het gezag. Deze vader moet, om het ouderlijk gezag over een kind te krijgen, samen met de moeder een verzoek indienen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie kijk op www.rijksoverheid.nl