0320 331373

Privacy

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese wet die (in het kort) als doel de bescherming van persoonsgegevens heeft. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).

In ons privacyreglement is uitgebreide informatie te vinden hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Ook is hier een aanvraagformulier voor het opvragen van medische gegevens te vinden, mocht je gegevens bij ons in de praktijk willen opvragen.

Klachtenregeling

Het is van belang dat de zorg die ’t Kleine Wonder verleend naar wens verloopt. Mocht er een situatie zijn voorgevallen waarin men niet tevreden is over de zorg die verleend is, dan stel ik het op prijs als dit bespreekbaar gemaakt wordt. Ik zal mijn best doen om vervolgens het probleem op te lossen.

Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waar men er niet met de verloskundigen uit komt, dan kunt u een klachtenfunctionaris inschakelen; via klachtverloskunde.nl

’t Kleine Wonder probeert, eventueel samen met de klachtenfunctionaris, je klacht binnen zes weken af te handelen. Binnen deze periode ontvang je van ons bericht wat we hebben gedaan met uw klacht.

Als je er met ’t Kleine Wonder en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet uit komt, kun je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.

Kijk voor meer informatie op de website van de Geschilleninstantie Verloskunde.