0320 331373

Privacy

 

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een Europese wet die (in het kort) als doel de bescherming van persoonsgegevens heeft. Op grond van deze wet heeft onze praktijk bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG zijn er specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst, WGBO).

In ons privacyreglement is uitgebreide informatie te vinden hoe wij omgaan met privacy en persoonsgegevens. Ook is hier een aanvraagformulier voor het opvragen van medische gegevens te vinden, mocht je gegevens bij ons in de praktijk willen opvragen.

 

 

Klachtenregeling

Het is van belang dat de zorg die ’t Kleine Wonder verleend naar wens verloopt. Mocht er een situatie zijn voorgevallen waarin men niet tevreden is over de zorg die verleend is, dan stel ik het op prijs als dit bespreekbaar gemaakt wordt. Ik zal mijn best doen om vervolgens het probleem op te lossen.

Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waar men er niet met de verloskundigen uit komt, dan is het mogelijk om dit bij de klachtencommissie van de beroepsgroep van verloskundigen, de KNOV, te melden. De klachtencommissie behandeld de klacht onafhankelijk waarna zij vervolgens een uitspraak zal doen over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie zal een aanbeveling doen aan de verloskundige. Er wordt door de klachtencommissie geen uitspraak gedaan over aansprakelijkheid of schadevergoeding.

Contact gegevens:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon: 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl